องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนตุ่น - บ้านใหม่เทพประทาน ตำบลกวางโจน ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ก.ย. 2563 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกหนองลิ้นฟ้าสาธารณประโยชน์ บ้านบัวพักเกวียน ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกหนองสะเดา สาธารณประโยชน์ บ้านหนองสะเดา ม.15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองคร้อ ด้วยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองกุง ด้วยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสวนอ้อย ปิดทับคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางคำปุ่น - ถึงบ้านนางทองใส ด้วยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]0
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านนาล้อม ปิดทับผิวลาดยางเดิม ด้วยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]0
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกหนองขุ่นสาธารณประโยชน์ บ้านโนนตุ่น ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2563 ]2
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]4
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกวางโจน สายนานายปัญญา ประสมเพชร ด้วยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2563 ]0
 
หน้า 1|2