องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]10
2 ประชาสัมพันธ์ จากกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 [ 10 ส.ค. 2563 ]7
3 ประกาศ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]13
4 ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด [ 17 มิ.ย. 2563 ]12
5 ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก [ 20 พ.ค. 2563 ]19
6 คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ ขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลฟรี [ 14 พ.ค. 2563 ]16
7 วิธีจัดการขยะสำหรับประชาชนในสถารการณ์ Covid-19 [ 17 เม.ย. 2563 ]30
8 สูงอายุปลอดภัยห่างไกล COVID-19 [ 17 เม.ย. 2563 ]27
9 แนวทางปฏิบัติเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]25
10 ประกาศ จังหวัดชัยภูมิเรื่องมาตรการให้ประชาชนสวใหน้ากากอนามัยหรือหรือหน้ากากผ้า [ 11 เม.ย. 2563 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7