องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 75 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระบบลงทะเบียนการเดินทาง [ 20 ก.ค. 2564 ]0
2 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]5
3 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 [ 25 มี.ค. 2564 ]2
4 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]2
5 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 27 ม.ค. 2564 ]3
6 ความพึงพอใจของบริการองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปี พ.ศ.2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]2
7 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาจ้าง ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง [ 13 ม.ค. 2564 ]3
8 บันทึกข้อตกลงในการจัดงานในช่วงโควิด-19 [ 28 ธ.ค. 2563 ]4
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]3
10 ประชาสัมพันธ์ จากกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 [ 10 ส.ค. 2563 ]2
11 ประกาศ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]40
12 ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด [ 17 มิ.ย. 2563 ]4
13 ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก [ 20 พ.ค. 2563 ]3
14 คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ ขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลฟรี [ 14 พ.ค. 2563 ]3
15 วิธีจัดการขยะสำหรับประชาชนในสถารการณ์ Covid-19 [ 17 เม.ย. 2563 ]3
16 สูงอายุปลอดภัยห่างไกล COVID-19 [ 17 เม.ย. 2563 ]3
17 แนวทางปฏิบัติเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]3
18 ประกาศ จังหวัดชัยภูมิเรื่องมาตรการให้ประชาชนสวใหน้ากากอนามัยหรือหรือหน้ากากผ้า [ 11 เม.ย. 2563 ]2
19 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19) [ 2 เม.ย. 2563 ]2
20 คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว [ 1 เม.ย. 2563 ]3
 
หน้า 1|2|3|4