องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]4
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]4
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]18
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]25
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]24
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]24
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 21 ธ.ค. 2564 ]22
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]20
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]24
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]23
11 สรุปการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]24
12 สรุปการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564 [ 21 ก.ค. 2564 ]24
13 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]37
14 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]40
15 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]53
16 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]63
17 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]59
18 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]73
19 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]67
20 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]60
 
หน้า 1|2