องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.30-002 สายบ่อขยะ บ้านนาล้อม ม.10 ต.กวางโจน จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,164 ตร.ม. อบต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 9 มี.ค. 2563