องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 


ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2563