องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
รายงานการคลัง


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน