องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
รายงานการคลัง


ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน