องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ติดตามโครงการ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2562


วันจันทร์ ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน โดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ์ ดิเรกโภค รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ติดตามโครงการ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2562 ณ บริเวณหนองฉิม บ้านบัวพักเกวียน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 12