องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562


ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.