องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ตรวจเยี่ยมผู้ยากไร้ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 6


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน ได้ตรวจเยี่ยมผู้ยากไร้ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 และได้มอบสิ่งของเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป