องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


บำรุงดูแลรักษาต้นไม้ ตามโครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ


วันศุกร์ ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.กวางโจน ได้ดำเนินการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยการทำแนวกันไฟ แผ้วถางวัชพืช พรวนดิน ตามโครงการ”ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” ณ ป่าโล่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ