องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ร่วมพิธีเปิดงานกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน"บัวแดงเกมส์" ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน และเข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬาเครือข่ายการศึกษาภูหยวก ฟ้า-เหลือง เกมส์ ณ โรงเรียนกวางโจนศึกษา


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน"บัวแดงเกมส์" ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน และเข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬาเครือข่ายการศึกษาภูหยวก ฟ้า-เหลือง เกมส์ ณ โรงเรียนกวางโจนศึกษา