องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยนางพูมใจ ประทุมคำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.กวางโจน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ