องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมต้นกล้า RTI สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน รุ่นที่ 4​ ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 4-5 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้ดำเนินการ จัดโครงการ กิจกรรมต้นกล้า RTI สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน รุ่นที่ 4​ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้ให้การอบรม ในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้เครื่องมือ 5 ชิ้น จุดเสี่ยงภายในตำบล และพื้นที่ใกล้เคียง ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน​ การวิเคราะห์ การสอบสวนอุบัติเหตุ ปัจจัยต่างๆของการเกิดอุบัติเหตุ​ กิจกรรมการเรียนรู้ด้านชุมชน​ กฎจราจรข้อปฏิบัติในการขับขี่รถยนต์ กิจกรรมทาสีวางจุดเสี่ยง โดยมีคณะผู้บริหาร​ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ท่านผู้นำฝ่ายปกครอง​ ผู้นำหมู่บ้าน มาร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากเยาวชนในเขตพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง​ มีจำนวนทั้งหมด 48 คน ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรฝึกอบรม จากเทศบาลตำบลภูเขียว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุทอง, สถานีตำรวจภูธรภูเขียว​
-ต้นกล้าในวันนี่....คือผลผลิตในวันหน้า-