องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 สนามบินเกมส์


วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดย นางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่น ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 สนามบินเกมส์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นและฝ่ายปกครองทำให้การปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนเป็นไปด้วยความราบรื่นรวดเร็วและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวม