องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีชาวบ้านหนองกุง ม.6 ได้รับความเดือดร้อน น้ำท่วมขังเนื่องจากท่อระบายน้ำอุดตัน


วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยนางสาวกรรณิการ์ ดิเรกโภค รองปลัด อบต.กวางโจน นายบรรจง แพรชัยภูมิ ผอ.กองช่าง นายประกาศิต บุญช่วย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายศรนรินทร์ มังคลา เจ้าพนักงานสาธารณสุขและนางสาวสุดารัตน์ โสภี นิติกร ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีชาวบ้านหนองกุง ม.6 ได้รับความเดือดร้อน น้ำท่วมขังเนื่องจากท่อระบายน้ำอุดตัน เพื่อที่จะได้ดำเนินการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป