องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมบำรุง รักษาต้นไม้ ตาม ”โครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ”


วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดย นางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน มอบหมายให้ นายคมสันต์ วรรณศรี นักวิชาการเกษตร,จ่าเอกกิติศักดิ์ กาญจนคช เจ้าพนักงานธุรการ,นายโกสินทร์ บุตะเขียว ผอ.กองการศึกษาฯ,นายประกาศิต บุญช่วย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นายไพทูรย์ นาคสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.กวางโจน
เดินทางไปดำเนินการบำรุง รักษาต้นไม้ ตาม”โครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” ณ ป่าโล่ใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยการตัดหญ้า พรวนดิน ปลูกต้นไม้ทดแทน เป็นที่เรียบร้อย