องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ร่วมกับ รพ.สต.บัวพักเกวียน


วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนร่วมกับกองทุน สปสช.นำโดย นางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ์ ดิเรกโภค รองปลัดฯ,นางสาวลำไพ ทีดินดำ หัวหน้าสำนักปลัด,นายศรนรินทร์ มังคลา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ร่วมกับ รพ.สต.บัวพักเกวียน นำโดย นางเพ็ญประภา ปัญญายิ่ง และ อสม.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง