องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


อบต.กวางโจน ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมผู้ยากไร้ จากบ้านหนองกุง ม.14


วันที่ 12 มิถุนายน 2563 อบต.กวางโจน โดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายก อบต. พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ ดิเรกโภค รองปลัด นางน้อมนริศรา หมู่โสภณ ผอ.กองคลัง นายนิกร มาละ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นางสาวนงษ์ลักษณ์ บุญมาตย์ นักตรวจสอบภายใน ร่วมกับ นายสำเรียง เชื้ออ่อน ผู้นำ อพม. ต.กวางโจน ได้ติดตามและเยี่ยมผู้ยากไร้ นายลาน ทองดี ผู้ยากไร้ จากบ้านหนองกุง ม.14 พร้อมกันนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือจาก พมจ.ชัยภูมิและกิ่งกาชาดอำเภอภูเขียว จำนวน สามพันบาท และผ้าห่มกันหนาวหนึ่งผืน