องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


มาตราการจู่โจม 1645 “รวมพลังชุมชนกำจัดลูกน้ำยุงลาย”


วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยท่านนายกพูมใจ ประทุมคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ รพ.สต.บัวพักเกวียน รพ.สต.กวางโจน อสม. ผู้นำท้องถิ่นและจิตอาสา ตำบลกวางโจน ร่วมกันรณรงค์ป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายตามมาตราการจู่โจม 1645 “รวมพลังชุมชนกำจัดลูกน้ำยุงลาย”