องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


อบต.กวางโจนร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษร่วมกันบันทึกข้อตกลง การตั้งหน่วยบริการภูเขียวของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ


วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยท่านนายกพูมใจ ประทุม พร้อมด้วย นายโกสินทร์ บุตะเขียว ผอ.กองการศึกษาฯ,นายกานต์ บุญสุขา ผู้ใหญ่บ้าน ม.6,นายนิกร ภูดินดาน ผู้ใหญ่บ้าน ม.13,นางพนิดา ไผ่สีทอง ผู้ใหญ่บ้าน ม.14 ตำบลกวางโจน ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมกันบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการตั้งหน่วยบริการภูเขียวของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้อาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง (อาคารเดิม) ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกุง ม.14 ตำบลกวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เพื่อให้บริการช่วยเหลือระยะเริ่มแรก ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน รวมถึงการประสานกับโรงเรียนรวมเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้บริการด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิการในพื้นที่อำเภอภูเขียว