องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมชุดปฏิบัติการ​จิตอาสาภัยพิบัติ​ ประจำองค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​


วันที่​ 27-29​ กันยายน​ 2563​ โครงการอบรมชุดปฏิบัติการ​จิตอาสาภัยพิบัติ​ ประจำองค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ ได้แก่เทศบาล​ตำบลธาตุทอง​ องค์การ​บริหารส่ว​น​ตำบล​กวาง​โจ​น​ องค์การ​บริหารส่ว​น​ตำบล​บ้านดอน​ อำเภอ​ภูเขียว​ จังหวัด​ชัยภูมิ​ รุ​่นที่ 5​ ณ​ สวนสัตว์​ขอนแก่น​ ตำบลคำม่วง​ อำเภอ​เขาสวนกวาง​ จังหวัด​ขอนแก่น​ แห่ง​ละ​ 50​ คน​ จำนวน 150 คน โดยมีนายณัฐวุฒิ เพียเกษม ปลัดอำเภอภูเขียว​หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็น​ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ​จิตอาสา​ภัยพิบัติ​ ประจำองค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น​ หัวหน้าส่วนราชการ​ ซึ่งโครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัตินี้ทำการอบรม เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ ความชำนาญ ในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีครูฝึกวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ