องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยนายชลอ บุญเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นายโกสินทร์ บุตะเขียว ผอ.กองการศึกษาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ทั้ง 18 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ชั้น 2