องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการบำเพ็ญกุศลวันธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปี 2563


วันที่ 2 ตุลาคม 2563
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้ดำเนินโครงการบำเพ็ญกุศลวันธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปี 2563 ณ วัดและสำนักสงฆ์ทั่วทั้งตำบลกวางโจน โดยการถวายน้ำปานะให้แก่พระสงฆ์และประชาชนผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเนื่องในวันออกพรรษา