องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ภายใต้กิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มที่ใจเรา”


วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ภายใต้กิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มที่ใจเรา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
โดยมีท่านนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน”เราทำดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” กิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่นท้องที่ และองค์กรเอกชน ตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม