องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาวะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดชัยภูมิ ต้นแบบลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วยผักผลไม้ปลอดภัย


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยท่านนายกพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาวะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดชัยภูมิ ต้นแบบลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วยผักผลไม้ปลอดภัย ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนิน งาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวพักเกวียน