องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ที่ ชย.ถ.31-011 สายบ้านกวางโจน -บ้านสวนอ้อย หมู่ที่ 4


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยท่านนายกพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วย นายสมบัติ หมู่เมือง รองนายกฯ,นายเสถียร ทาลี เลขานุการฯ และนายเสนอ ผ่องสามสวน นายช่างโยธา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ที่ ชย.ถ.31-011 สายบ้านกวางโจน -บ้านสวนอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลกวางโจน ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ 5,497,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
📣จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่หลีกเลี่ยงการใช้ทางสายดังกล่าวหรือหากมีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางขอให้ใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวัง หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะแจ้งประชาสัมพันธ์อีกครั้งในลำดับต่อไป