องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


สนับสนุนอุปกรณ์เข้าร่วมให้ความรู้และจัดทำฐานการเรียนรู้​ "ฐานข้ามลำห้วย" ในกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี


วันที่​ 5​ กุมภาพันธ์​ 2564​  งาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ องค์การ​บริหารส่ว​น​ตำบล​กวาง​โจ​น​ โดยการนำของนางพูมใจ​ ประทุมคำ​ นายกองค์การส่วนตำบลกวางโจน​ ได้ส่งเจ้าหน้าที่และพนักงาน พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์เข้าร่วมให้ความรู้และจัดทำฐานการเรียนรู้​ "ฐานข้ามลำห้วย" ในกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ โรงเรียนบ้านหนองกุง​ ตำบล​กวางโจน​ อำเภอ​ภูเขียว​ จังหวัด​ชัยภูมิ​ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุง ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 4-6