องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1


วันจันทร์ ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 โดยนายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เป็นประธานในที่ประชุม และนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ปี พ.ศ.2564