องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยท่านนายกพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ก.พ.ร.และอาจารย์หัวหน้าโครงการฯ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ