องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟและการเปิดแสงให้กล้าไม้


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน มอบหมายให้ นายชลอ บุญเพ็ง ปลัด อบต., นายไพทูรย์ นาคสุวรรณ นักวิเคราะห์ฯ, นายคมสันต์ วรรณศรี นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟและการเปิดแสงให้กล้าไม้ ณ พื้นที่โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จำนวน 510 ไร่ ป่าชุมชนบ้านตาดรินทอง ตำบลธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ