องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


มีผู้ร้องเรียนชาวบ้านทองสำราญ ม.11 ได้รับความเดือดร้อนจากการเลี่ยงแพะ


เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จากมีผู้ร้องเรียนชาวบ้านทองสำราญ ม.11 ได้รับความเดือดร้อนจากการเลี่ยงแพะ ของนางพลอย ประสมศรี บ้านทองสำราญ ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนบ้านหลังใกล้เคียง และทางองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และแนะนำให้ผู้ถูกร้องเรียนได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย  ace333