องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


อบต.กวางโจน ออกสำรวจแหล่งน้ำเสียในชุมชน