องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 2/2565 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อ


วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วย นายศุภชัย วันทาเขียว รองนายกฯ,นายเสฏฐสิริ ชาลีวรรณ ท้องถิ่นอำเภอภูเขียว,นายฐิติกร ปาลา สารวัตรกำนัน,นางทองเติม ธารารักษ์ สารวัตรกำนัน ตัวแทนกำนันตำบลกวางโจน,นายบัวศร ผลานิสงค์ ผญบ.ม.12,นางสาวกิตติญาพร บุญมาตย์ ผญบ.ม.4,นายชลอ บุญเพ็ง ปลัด อบต.,นางสาวกรรณิการ์ ดิเรกโภค รองปลัด อบต. และนายศรนรินทร์ มังคลา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ร่วมดำเนินการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 2/2565 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน