องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการประเพณีบุญบั้งไฟแสนและนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลอง องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2562


โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟแสนและนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลอง ณ วัดเฝือแฝง บ้านหนองปอแดง  ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ วันที่ 19 พ.ค. 62