องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจาก วาตภัย (พายุ) วันที่ 16 พ.ค.2562


องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจาก วาตภัย (พายุ) ในวันที่ 16 พ.ค.2562