องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


การสุ่มตรวจน้ำเสียจากชุมชนและโรงเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2561