องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน ปี พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]22
2 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]77
3 คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน อปท. ประจำปี 2562 [ 8 พ.ค. 2563 ]75
4 คู่มือแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]73
5 คู่มือปฏิบัติงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 มี.ค. 2563 ]84
6 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 6 ก.พ. 2563 ]88
7 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 5 ก.พ. 2563 ]87
8 คู่มือปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 15 ม.ค. 2563 ]79
9 คู่มือปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 9 ม.ค. 2563 ]89
10 คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง [ 3 ม.ค. 2563 ]86