องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปี 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]60
2 สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ประจำปี 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]21
3 รายงานการวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปี 2563 [ 3 ก.พ. 2564 ]75
4 สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การบริการส่วนตำบลกวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ประจำปี 2563 [ 3 ก.พ. 2564 ]78
5 รายงานการวิจัยการสำรวจและประเมินความพึงใจของผู้รับบริการในเขตตำบลกวางโจน ปี 2562 [ 4 มี.ค. 2563 ]73