องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ


งบแสดงฐานะการเงินงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562(ต่อ)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ งบแสดงฐานะการเงินงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562(ต่อ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน