องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน