องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา


หนังสือขอเชิญประชุมพิจารณาวางแผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ หนังสือขอเชิญประชุมพิจารณาวางแผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน