องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อ


 

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

เลขที่ 168 ม.1 บ้านบัวพักเกวียน

ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110

โทรศัพท์/ โทรสาร 044-056031-2

E- mail : admin@kwangjhone.go.th

Web Site : WWW.KWANGJHONE.GO.TH

แผนที่อบต.กวางโจน