องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 122 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]17
2 คำสั่งเรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]18
3 ป้ายจราจร - ป้ายแนะนำเส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 201 [ 1 มิ.ย. 2566 ]37
4 ขอเชิญชวนร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 10 เม.ย. 2566 ]41
5 ขอเชิญชวนร่วมงานสงกรานต์ 13 เมษายน 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]49
6 แจ้งการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]41
7 ขอเชิญร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]37
8 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เคลื่อนที่แบบรถเข็น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 มี.ค. 2566 ]70
9 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]57
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2566 ]49
11 ประกาศเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลกวางโจน(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 พ.ย. 2565 ]57
12 ประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]100
13 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ก.ย. 2565 ]150
14 ประชาสัมพันธ์การออกปฏิบัติงานในวันหยุดราชการกองสาธารณสุข [ 28 ก.ค. 2565 ]51
15 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส [ 5 เม.ย. 2565 ]128
16 ประกาศรับสมัครเด็กใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปีการศึกษา 2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]141
17 มาตรการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน [ 3 มี.ค. 2565 ]131
18 นโยบายไม่รับของขวัญ [ 11 ก.พ. 2565 ]152
19 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ก.พ. 2565 ]111
20 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ลดการเกิดค่า PM 2.5 ประจำปี 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]137
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7