องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติม) [ 4 ธ.ค. 2566 ]22
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) [ 1 ก.พ. 2566 ]39
3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (๒๕๖๖-๒๕๗๐) [ 1 ก.พ. 2566 ]4
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 1 พ.ย. 2562 ]125
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 1 ส.ค. 2562 ]128
6 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (๒๕๕๗-๒๕๖๑) [ 27 มิ.ย. 2562 ]129